Den Moment hunn mir keng, dir kennt awer gären vun Zäit zu Zäit bis laanscht luussen kommen.